• |
  • |

Com introduir hàbits saludables a l'empresa?

Día mundial de la salud Umivale Activa

826 persones van morir a Espanya l’any 2022 durant la seva jornada laboral o en el trajecte d'anada o tornada al seu lloc de treball, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Unes xifres que s'han incrementat un 17% respecte al 2021 i que signifiquen que al nostre país moren més de dues persones al dia dins l'àmbit laboral.

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, el pròxim 7 d’abril, la mútua Umivale Activa ha preparat una campanya per a conscienciar-nos de la necessitat d'introduir hàbits saludables a les empreses. “No té sentit aplicar un programa de promoció de la salut en el treball sense oferir al mateix temps llocs de treball segurs i saludables; primer es requereix una adequada gestió dels riscos laborals”, destaca José Luis Cebrián, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

El Dia Mundial de la Salut va ser proclamat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per tal de reconèixer el dret bàsic i universal a la salut i fomentar l'accés a una atenció sanitària de qualitat. Enguany, l'OMS també aprofita la data per a commemorar el seu 75 aniversari.

Així doncs, la mútua ha preparat un decàleg de nou pautes per a ajudar, tant a les empreses com a les seves treballadores i treballadors, a implantar accions en matèria de promoció de la salut dins l'entorn laboral:

- Oferir un lloc de treball segur i saludable. Els programes de promoció de la salut es basen en una cultura saludable que requereix una adequada gestió dels riscos laborals.

- Integrar el programa de promoció de la salut com a component permanent en tots els processos empresarials.

- Exigir el compromís actiu de totes les parts: l'empresa, amb l'oferta d'unes condicions organitzatives i mediambientals saludables, i les persones treballadores, que s'han d'implicar activament als programes.

- S'ha de comptar amb la implicació sobretot de la direcció, les persones supervisores i els comandaments intermedis, perquè la resta de la plantilla estigui motivada “doncs amb això s’assolirà l'èxit de la implantació d'aquest tipus de mesures”.

- Un cop l'empresari assumeix el seu compromís, ho ha de comunicar a l'organització i designar un equip de treball, per posteriorment analitzar la situació de partida de l'empresa, per poder identificar àrees de millora i prioritzar accions.

- Promoure la participació de tot el personal (i especialment dels representants dels treballadors i treballadores) per aconseguir una millora de l'organització de la feina i del seu entorn laboral.

- Els missatges i les accions que es duguin a terme a l'organització han de reflectir el compromís de l'empresa amb la salut, la seguretat i el benestar de les persones treballadores.

- Realitzar una comunicació clara durant tot el procés d’implantació. Tothom ha de saber què s'està fent i per què.

- Establir indicadors per saber quin és el grau d'assoliment de l'objectiu. Aquests indicadors, a més de comparar la nova situació amb la de partida, permetran identificar àrees de millora i desviacions de l’objectiu perseguit.

 

Aquest material ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es, dins la secció de Prevenció i Salut en Programa Empresa Sana, tant en castellà com en català.

03/04/2023


También te puede interesar