• |
  • |

Relacions sanes, relacions gratificants

relaciones sanas

Dediquem el suficient temps a les persones que realment ens importen? quina qualitat té la teva xarxa de contactes?. En aquesta ocasió Sandra Alonso, doctora en Psicologia i Ciències de la Salut de la mútua Umivale Activa, ens planteja una sèrie de qüestions que ens ajudaran a valorar si les nostres relacions són o no gratificants i decidir el temps que volem dedicar-los.

 

Sandra Alonso ens explica que qualsevol emoció té tres tipus d'enfocament que ens ajuda a gestionar el nostre benestar: fisiològic, cognitiu i conductual. “És una espiral del nostre estat anímic: em sento malament, penso malament, faig coses que no m'ajuden i em fan anar cada vegada a pitjor. O podem aprofitar les diferents tècniques de cada enfocament per a anar cap amunt. És igual per què enfocament començar però necessitem eines per als tres enfocaments per a gestionar el nostre benestar”.

 

En aquest article, que forma part de l'Escola de Salut d’Umivale Activa, ens centrem en l'enfocament conductual.

 

 

La roda de la vida

Quan diem que alguna cosa va sobre rodes volem dir que tot ens està sortint bé. En aquest mateix sentit existeix una tècnica d'autoanàlisi denominada la roda de la vida. És una eina visual de coaching personal que ens dona una visió gràfica dels aspectes que componen la nostra vida i el grau de satisfacció i equilibri respecte a ells. Aquesta tècnica sorgeix de Paul J. Meyer, pioner en l'àrea de desenvolupament personal i professional.

 

La tècnica consisteix a dibuixar en un paper un cercle que es divideix en porcions, un per cada àmbit de la nostra vida (amor, família, treball, esport, temps lliure, alimentació…). En les arestes dibuixarem una escala del 0 al 10 per a indicar el nostre grau de satisfacció i puntuarem segons com em trobo avui en cadascun dels àmbits de la meva vida.

 

Quan acabem de posar la puntuació a cadascun dels àmbits, unirem els punts per a veure si la roda de la nostra vida seria capaç de rodar.

 

Traçar un pla

 

L'últim pas és establir un pla de millora i de treball d'aquelles àrees que el requereixen.

Realitza una pluja d'idees de possibles estratègies a seguir, estableix objectius específics i a curt termini per a arribar a la meta o objectiu final. Sobre la base d'aquests passos, elabora una planificació mitjançant llistes, horaris i esquemes visuals. Finalment, realitza una revisió de manera setmanal dels objectius i la seva consecució per a realitzar ajustos si fos necessari.

Aquesta tècnica ens ajuda a:

  • Obtenir una major percepció i perspectiva respecte a les esferes que conformen el nostre dia a dia.
  • Identificar la importància que atorguem als diferents àmbits vitals i quins precisen d'un major treball ja que no ens resulten tan satisfactoris com voldríem.
  • Avaluar el nivell de satisfacció tant global com parcial o per aspectes.
  • Facilitar el procés de presa de decisions respecte a quines àrees hem de millorar.
  • Estimula l'acció pel fet que aclareix la direcció en la qual hem de focalitzar les energies i esforç.
  • Promou la motivació atès que proporciona un enfocament, fomenta l'establiment d'objectius i la planificació.
  • Permet la visualització dels progressos realitzats en el temps si s'elabora de manera regular.

Quants més àmbits tingui la nostra roda de la vida, més punts de suport tindrà la teranyina que conforma. Aquesta és la nostra xarxa de suport, és el moment de valorar si necessitem afegir nous àmbits a la nostra vida per a poder millorar la nostra xarxa.

En la nostra roda de la vida juguen un paper determinant les persones que ens envolten. El 50% de la nostra salut mental radica en les nostres relacions personals. Hi ha autors que fins i tot delimiten a cinc les persones amb les quals més ens interrelacionem i que marquen el nostre benestar: la relació amb aquestes cinc persones és gratificant? són persones vitamina o són persones tòxiques?

Amb aquest exercici aprenem a visualitzar què vull aconseguir i en què vull invertir el meu temps. Planifica't i actua!

Aquest article forma part d'Escola de Salut d’Umivale Activa. Un espai per a donar un enfocament més pràctic als nostres problemes i aprendre eines noves per a aconseguir-lo.

 

26/05/2023


También te puede interesar