Descarrega el formulari que necessitis

Si algun formulari no és editable, pots resoldre la incidència trucant al 900 365 012.

  • TA.138-Sistema especial per al personal treballador de la llarlink
  • TA.138-Sistema especial per a personal treballador de la llar: a instància del treballadorlink
  • TA.6 - Sol·licitud de la inscripció al sistema de la Seguretat Sociallink
  • TA.7 - Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades de compte de cotitzaciólink
  • TA.0521- Sol·licitud simplificada d'alta, baixa o variació de dadeslink