Representants
Membres

Presidenta

Sra. Paz Marín de Vicente-Tutor
Banco Santander, S.A.

Secretari

Sr. Héctor Blasco García
Umivale Activa

Vocals

Sra. Vicenta Expósito Faubel
CCOO
Sr. Eugenio de Miguel Vázquez
Eco Springs, S.L.
Sra. Gabriela Miñarrro Garrido
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.
Sr. Josep Ramón Montserrat Sol
Olifesi, S.A.
Sr. Raúl Ortega Calvillo
UGT
Sr. Manuel Portugués Romeralo
CCOO
Sr. Blai Vázquez García
UGT

Vocals suplents

Sra. Mª José Gastaldo Zaragoza
UGT
Sr. Enrique Pérez Cotillas
UGT

* Informació actualitzada 23 novembre 2023