Conveni Universitat de València amb Umivale Activa

Context de la recerca

Després de la crisi econòmica de 2008, i a mesura que l'economia es va anar recuperant, des d’aproximadament l'últim trimestre de 2014, la taxa d'incapacitat temporal (IT), col·loquialment coneguda com a absentisme laboral per motius de salut, ha anat augmentant considerablement a Espanya:

Tasa de Incapacidad Temporal 2007-2019 (elaboración de Umivale con datos del INE y MEySS)

Mentre a l’any 2013 es perdia el 2,70% del temps de treball dels treballadors espanyols a causa d'una baixa per malaltia o accident, aquest indicador va anar augmentant gradualment fins al 4,12% l’any 2019 (INE, 2019). Aquest increment suposa un elevat cost pel Sistema Públic de Salut i per a les empreses; un cost estimat de 42.530 milions d'euros durant l'any 2019 (Umivale, 2019). Aquesta xifra equival al 3,42% del PIB del mateix any. Això representa un obstacle important per a la competitivitat de l'economia espanyola. La dada que de mitjana, aquest any, 787.747 empleats espanyols no van anar a treballar tots els dies de l'any per incapacitat temporal, visualitza, fins i tot més, la magnitud d’aquest fenomen. observando.

Dins del marc de col.laboració entre Umivale Activa i l'Institut de Recerca en Psicologia de RH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat abordar les possibles raons del recent augment de l'absentisme i els resultats de prevenir-lo i gestionar-lo.

D'aquest projecte s'extreuen: