Aquestes són les principals prestacions per a autònoms que les mútues col.laboradores de la Seguretat Social tramiten:

Prestació per cessament d'activitat

Què és

Sistema de protecció per al cessament d'activitat del Règim Especial del Treballador Autònom i del Mar. És la quantitat que es percep d'una prestació que està dirigida a aquest col·lectiu, sempre que hagin cessat totalment en la seva activitat de manera involuntària.

Llegir més

Accident de treball i malaltia professional

Incapacitat temporal

Des d'Umivale Activa assumim la prestació econòmica en cas d'accident de treball o malaltia professional a partir de l'endemà a la baixa mèdica fins a la total recuperació del pacient.

Incapacitat permanent

Quan has sofert un accident de treball o malaltia professional, si després del tractament mèdic presentes reduccions que disminueixen o anul·len la teva capacitat laboral, seràs donat d'alta amb una proposta de sol·licitud de grau d'incapacitat.

Mort i supervivència

Si l'accident de treball o la malaltia professional deriven en defunció, el cònjuge, els fills menors de 18 anys o els familiars més pròxims poden sol·licitar aquestes prestacions.

Llegir més

Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació per incapacitat temporal de contingència comuna (malaltia comuna i accident no laboral) és a càrrec d'Umivale Activa, prèvia sol·licitud de pagament directe.

A partir del 4t dia i fins al 20è dia de baixa (tots dos inclusivament) cobraràs un subsidi equivalent al 60% de la base reguladora

Llegir més

Risc en l'embaràs o la lactància

Aquesta prestació cobreix la pèrdua de rendes de les autònomes embarassades o en període de lactància.

Es pot sol·licitar quan:

  • La realització de l'activitat duta a terme en el seu lloc de treball influeix negativament en la seva salut, en la del fetus o en la del lactant.
  • No és possible canviar o adaptar el seu lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, o que aquest canvi no resulti tècnica o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Els riscos o patologies no relacionats amb el lloc de treball no són situacions cobertes per aquesta prestació.

Llegir més

Cura del menor malalt (CUME)

Aquesta prestació té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos econòmics que sofreixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura directa, continu i permanent de menors al seu càrrec afectats per càncer o una altra malaltia greu.

S'estén al llarg del temps d'hospitalització i tractament de la malaltia.

El subsidi és equivalent al 100% de la base reguladora i proporcional a la reducció de jornada, que haurà de ser almenys del 50%.

Llegir més

Visita, a la secció d'atenció al client, les preguntes freqüents

Servicio de atención al cliente