Umivale Activa és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social nº 3

Som una associació voluntària d'empreses, sense ànim de lucre.

El nostre treball està orientat a optimitzar la salut de les nostres empreses mutualistes mitjançant una prevenció eficaç i una curació adequada dels seus treballadors/es en cas d'accident de treball o malaltia professional i gestionant la resta de prestacions assignades per Llei.

Som el resultat de la integració de 50 entitats amb 120 anys d'història. L'any 2008, fomentem una aliança de col·laboració estratègica amb altres mútues anomenada Suma intermutual amb Mútua Muntanyesa, MAZ, Mútua Navarresa, Egarsat i Mútua Balear.

en caso de accidente

Actualment, Suma intermutual compta amb 216 centres de gestió propis (5 d'ells hospitals) i més de 3.400 professionals. La unió de les sis mútues, amb cobertura nacional, atenent diàriament a prop de 2,3 milions de treballadors protegits que poden anar a qualsevol centre de les sis entitats que engloben, pràcticament, tot l'Estat.

Entre les sis mútues protegeixen 180.000 empreses mutualistes, gestionen més de 1,8 milions d'euros i generen cada any un estalvi directe en la despesa sanitària de prop de 6,5 milions d'euros que resulta en benefici dels pressupostos del Sistema de la Seguretat Social.

Qualitat i reconeixements


El Sistema de Gestió de Qualitat triat per Umivale Activa i amb el qual venim desenvolupant la nostra tasca, des de fa ja 20 anys, està basat en el nostre Model d'Excel·lència.

El nostre Sistema de Gestió de Qualitat està certificat amb el Segell d'Excel·lència Europeu EFQM 700 (el nivell més alt que es pot certificar una empresa) d'excel·lència, innovació i sostenibilitat d'acord amb l'avaluació realitzada pel Club d'Excel·lència en la Gestió (CEG), seguint els criteris del nou Model EFQM 2020 d'Excel·lència.

Sello Embajadores de la Excelencia Europea

El Club Excel.lència en Gestió, com a representant de la EFQM a Espanya, en col.laboració amb l’Alt Comissionat del Govern per a la Marca Espanya,  ens ha atorgat el prestigiós distintiu d’Ambaixadors per a l’Excel.lència Europea durant els anys 2018-2019 i 2020.

El nostre informe anual de Govern Corporatiu i Sostenibilitat és verificat per AENOR de manera anual des de 2011, acreditant que el nostre informe de sostenibilitat està realitzat en funció dels principis generals de l'última guia d'estàndards GRI del Global Reporting Initiative (GRI).

sello bequal

Bequal Plus

Umivale Activa ha aconseguit el certificat Bequal Plus, un pas més en aquest segell que distingeix a les empreses socialment responsables amb les persones amb discapacitat. .

Fent empresa Iguals en oportunitats

Fent Empresa. Iguals en oportunitats

Distintiu que reconeix a les empreses actives en polítiques d'igualtat.

Fent empresa Iguals en oportunitats

Distintiu Gijon Igualdad

Visibilitza a les empreses i entitats que treballen la igualtat en la seva gestió interna.

Fent empresa Iguals en oportunitats

Premi Madrid Excel·lent

Reconeixement a les millors empreses de la Comunitat de Madrid per l'excel·lència en la seva gestió i la confiança dipositada per part dels seus clients.

Fent empresa Iguals en oportunitats

Charter Diversitat

Un codi de compromís que signen de manera voluntària empreses i institucions a favor del respecte a les persones i la inclusió de la diversitat

Informe anual 2022

1.600 professionals

El 56% correspon a l'àrea sanitària, el 24% a altres serveis, el 18% a l'organització territorial i el 2% pertany al personal de prevenció.

113 centres

Hospitals, clíniques ambulatòries i centres administratius i més de 1.500 clíniques concertades, entre públiques i privades

Protegim a més d'1.523.000 de persones treballadores

Gestionem la salut laboral de gairebé 107.200 empreses i 215.800 autònoms/es

54,54 milions d'euros

resultat positiu després del tancament econòmic de l'any 2022, un 72% més respecte a l'exercici anterior.

Més de 1.006 milions en prestacions

Per contingències professionals i comunes, llicències per risc durant l'embaràs o lactància, cura de fill menor malalt i per cessament d'activitat d'autònoms/es.

Responsabilitat Social Corporativa


Umivale Activa desenvolupa una important funció social que es concreta en la nostra missió “Optimitzar la salut de les nostres empreses mutualistes”, en la nostra visió “ser el millor gestor de salut laboral d'Espanya” recolzada en els nostres valors, sent la nostra major fortalesa l'aplicació d'un model de gestió basat en la Qualitat Total, al qual anomenem Model d'Excel·lència.

Aquest model de gestió d'Umivale Activa ens compromet a dur a terme, amb criteris ètics i de transparència, les necessitats dels nostres grups d'interès, generant beneficis sostenibles i equitatius amb tots ells, integrant en el nostre model de gestió, a més de criteris de qualitat, aspectes econòmics, socials, mediambientals, de seguretat i Salut Laboral.

El nostre informe anual de Govern Corporatiu i Sostenibilitat és verificat de manera anual per AENOR des de 2011.

Responsabilidad Social Corporativa

Umivale Activa, compromesa amb l'Agenda 2030

Umivale Activa està adherida al Pacte Mundial de l'ONU (The Global Compact) des de l'any 2013. Mitjançant aquesta adhesió voluntària, Umivale Activa es troba compromesa amb implantar els deu principis del Pacte en els seus processos, integrant el respecte als drets humans, laborals i socials, el respecte al medi ambient i la lluita contra la corrupció, de manera que siguin compatibles les obligacions que tenim com a Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social i associació voluntària d'empresaris i els valors de la societat civil.

Umivale Activa assumeix la seva contribució als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els ODS es troben integrats en el nostre sistema de Responsabilitat Social Corporativa i la nostra organització ha identificat els ODS en els quals els nostres processos tenen un impacte directe, donant compte de les seves accions a favor d'un creixement econòmic inclusiu, amb cohesió, justícia social i mediambientalment sostenible.

La salut de les persones i la sostenibilitat econòmica del sistema de protecció social i sanitària dels treballadors i les treballadores són l'eix central de la nostra activitat. Per això, són moltes les iniciatives i plans que Umivale Activa té implantats que reforcen la nostra contribució als ODS, així com la nostra aposta pel compliment de l'Agenda 2030.

Destaca la nostra contribució als ODS 3, 6, 8, 12, 13 i 16 referents a la salut i el benestar, l'acció pel clima, consum responsable, gestió sostenible de l'aigua, la justícia i institucions sòlides i el treball decent i creixement econòmic.

Umivale Activa té integrats en el Pla de RSC els compromisos que inclou l'Agenda 2030 i l'acció a favor de les persones, contribuint als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible amb accions a favor d'un creixement econòmic inclusiu, amb cohesió, justícia social i mediambientalment sostenible.

Pla d'Igualtat d'Umivale Activa

Umivale Activa está trabajando, como nueva entidad, en el I Plan de Igualdad de la mutua. La entidad ha adquirido, en su origen, “el compromiso de establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización”. 

Este compromiso se materializará a través de la implantación de un Plan de igualdad que recogerá las medidas adecuadas para garantizar la igualdad de oportunidades en la empresa, estableciendo las bases de una cultura en la organización del trabajo que favorezca la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y que posibilite la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.