Suma és una aliança lliure i voluntària de sis mútues col·laboradores de la Seguretat Social que treballen i es coordinen per a millorar l'atenció dels seus mutualistes, per a aconseguir sinergies i ser més eficients. Reduir despeses al sistema de la Seguretat Social i innovar des del coneixement compartit en aspectes de salut laboral i de gestió.

La nostra misió: “Contribuir a l'èxit i a la sostenibilitat de totes les mútues de l'aliança potenciant en cadascuna la qualitat, l'eficiència, el servei als seus clients, la innovació i la millora contínua”.

Els nostres valors: Respecte + Autonomia + Confiança

 

Assoliments de Suma intermutual en més de deu anys

 • Cobertura assistencial nacional real
 • 216 centres + 5 hospitals sota una mateixa filosofia
 • Comencem sent quatre mútues i ara ja en som sis
 • Més de 600.000 actuacions mèdiques
 • Més de 52 milions d'euros d'estalvi
 • Compartim 19 instal·lacions i 367 persones
 • Som una sola veu sectorial
 • El coneixement flueix
 • Contractem junts moltes partides pel que estalviem costos
 • Al servei de les empreses mutualistes
 • Volem millorar més

El coneixement compartit

Benchmarking, innovació, know-how, cooperació, interpretació, intercanvi, seguretat, escolta, referència, transmissió i posada en comú

La unitat com a sinònim de:

Fortalesa i millora, aliança , proximitat, cohesió, valor compartit i sintonia

El suport com a sinònim de:

Consens, escolta, companys, potencial nacional, punt de trobada...

L'estalvi i l'eficiència

El nostre compromís

La xarxa assistencial

Al servei dels nostres mutualistes

La confiança formulada com

Escolta, transparència, obertura, ajuda, expressió, fòrum…

Dimensió i organització de Suma intermutual

 • Per nombre de centres (216 + 5 hospitals): Primer operador del sistema
 • Compartint instal·lacions en 19 centres de treball entre 6 mútues
 • Més de 95.000 actes sanitaris anuals per derivació
 • Més de 6,5 milions d'estalvi directe per aquesta via
 • 1 de cada 6 empleats del sector treballa sota la “ensenya” de Suma