Què és el canal de cumpliment?

A Umivale Activa, com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, tenim com a màxim objectiu l'acompliment responsable de la nostra funció pública. Per a això, és essencial actuar sempre amb compromís, respecte, confiabilitat i responsabilitat.

El canal de compliment és un canal intern d'informació, assegurança i confidencial, destinat a resoldre qüestions ètiques, de transparència, de prevenció d'incompliment normatiu, etc.

Totes les comunicacions rebudes es gestionen amb confidencialitat i imparcialitat, donant prioritat a la protecció de la identitat de les persones que facin ús d'ell.

Què es pot comunicar?

Tant les persones treballadores d’Umivale Activa com els nostres grups d'interès (pacients, empreses associades, treballadors adherits, etc.) i tercers interessats poden comunicar:

  • Consultes sobre el nostre codi ètic o codis de conducta.
  • Actuacions contràries als codis esmentats anteriorment o a la normativa vigent. En aquest últim cas, aquestes comunicacions podran presentar-se de manera anònima.

Quines són les vies de comunicació?

Truca al

960 011 034

Envia correu electrònic a

canaldecumplimiento@umivaleactiva.es

 

A través d'aquest portal

Formulari de consulta

Descarrega i emplena el formulari

Formulari de denúncia

Emplena el formulari en línia

Com es gestionen les comunicacions?


Rebuda la comunicació, es valora el seu contingut i es justifica recepció a l'emissor dins del termini de tres dies des de la data de recepció.

Per regla general, la comunicació rebuda serà resolta en un termini màxim de tres mesos, excepte aquelles que revesteixin especial complexitat, que podran ser prorrogades per altres tres mesos més.

Si vol fer-nos arribar reclamacions, queixes o incidències en matèria de prestacions sanitàries o econòmiques de la mútua, no ha de fer-ho a través d’aquest canal, li agraim es dirigeixi a atenció al client.