Coneix les últimes novetats en matèria normativa

Reial Decret llei 2/2023 cotització a la Seguretat Social d'alumnes en pràctiques formatives

Reial Decret-llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Publicació ...

Novetats en el procediment de notificació de les comunicacions de baixa, confirmació i alta mèdica

L'1 d’abril de 2023 entren en vigor importants canvis en les obligacions que fins ara tenien les persones treballadores i les empreses en els processos d’incapacitat temporal.

Ley 5/2023 de pesca sostenible e investigación pesquera

Se otorga una mayor protección de cara a la jubilación de determinados colectivos de trabajadores cuyas profesiones son especialmente penosas y suponen un gran desgaste.

Reial Decret-llei 2/2023 de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes

Mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

newsletter

Si vols rebre mensualment les novetats legislatives