Coneix les últimes novetats en matèria normativa

Mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació

Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, i per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del ...

Novetats en el còmput de la cotització a la Seguretat Social per als alumnes de pràctiques formatives

Orde ISM/386/2024, de 29 d'abril, per la qual es regula la subscripció de conveni especial amb la Seguretat Social a efectes del còmput de la cotització pels períodes de pràctiques formatives i de pràctiques acadèmiques externes regulades en ...

Comunicació resolucions definitives i obertura del tràmit d'audiència per a acreditar les prestacions extraordinàries per cessament d'activitat atorgades durant la pandèmia

Les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social comunicaran l'inici de l'obertura del tràmit d'audiència a les persones treballadores per compte propi que van optar a les prestacions extraordinàries per cessament d'activitat (PECATA, ...

Noves normes de cotització 2024

Ordre PJC/28/2024, de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener i que desenvolupa les normes legals de cotització

newsletter

Si vols rebre mensualment les novetats legislatives