Representants
Membres

President

D. Álvaro Murga Tomé
Iberdrola España, S.A.U.

Secretari

D. Héctor Blasco García
Umivale Activa

Vocals

D. Pascual Roberto Asins Sancho
CCOO
Dª María Luisa Baena Martínez
UGT
D. Antonio Calderón Benito
UGT
D. Javier Giménez Gras
CCOO
D. Senén López Barrasús
CCOO
D. Juan José Ruiz Martín
Forva, S.A.-CEOE
Dª Rosa Sánchez Repiso
Santander Global Facilities, S.L.-CEOE
D. Sergi Sirisi Santamaría
Transegre, S.A.
D. Eduard Vidal Regard
Talleres BNG, S.A.

Vocals suplents

Dª Mar Cruz Fernández
UGT
D. Mateo Cruz García
CCOO
D. Francisco Justicia Sánchez
CCOO
D. Ángel Lorenzo Polo
CCOO
Dª Elena Espinar de las Heras
UGT

* Informació actualitzada 17 febrer 2022