Ajudes socials després d'un accident de treball o una malaltia professional

Quan es produeix un accident de treball o es pateix una malaltia professional, alguns pacients tenen necessitats que van més enllà del tractament mèdic i rehabilitador habitual.

Amb l'objectiu de cobrir aquestes necessitats a Umivale Activa, posem a disposició dels treballadors afectats i els seus familiars una sèrie d'ajudes per a atendre situacions de necessitat que complementin les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social i que ajudin a:

 • Millorar la qualitat de vida dels pacients que després de patir un accident o malaltia en el treball puguin trobar-se en situació de necessitat
 • Reinserir afectats, quan sigui possible, a l'entorn social i professional
 • Ajudar a les famílies de les treballadores o treballadors que moren a conseqüència d'un accident de treball o malaltia professional.

Qui poden beneficiar-se?

 • Treballadores i treballadors del règim general i per compte propi que tinguin cobertes les contingències professionals amb la nostra mútua.
 • Pensionistes a causa d'un accident de treball o malaltia professional.
 • Cònjuge, parella de fet, nets, pares o altres drethavents.

Resum normativa Comissió Prestacions Especials

Per al pacient:

 • Ingressos en un centre sociosanitari o residencial.
 • Pròtesi i ajudes tècniques no reglades.
 • Tractaments mèdics o teràpies no reglades.
 • Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral.
 • Adaptació del local on l'autònom o autònoma desenvolupa la seva activitat.
 • Eliminació de barreres en l'habitatge habitual.
 • Adquisició d'habitatge habitual adaptat.
 • Adaptació de vehicle.
 • Accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació.
 • Manteniment de la possessió o gaudi de l'habitatge habitual.
persona con discapacidad

Per als seus familiars:


 • Despeses vinculades a l'ingrés d'un treballador en un centre hospitalari.
 • Complement a l'auxili per defunció.

Per a tots dos:


 • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa.

Com puc sol·licitar-les?


Emplena la sol·licitud d'assistència social i presenta-la a qualsevol centre d'Umivale Activa.

La Comissió de Prestacions Especials, una vegada hagi resolt la teva sol·licitud, et notificarà per escrit la resolució. Per a ampliar més informació pots contactar amb el nostre Servei Atenció al Client en el 900 365 012.