Les prestacions econòmiques que han de pagar les empreses i Umivale Activa (segons correspongui), i que perceben les treballadores i treballadors, es generen després d'un accident de treball o malaltia professional; durant una incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral; per risc durant l'embaràs o la lactància; i en els casos de cura del fill menor per una malaltia greu.

Aquestes són les principals prestacions que es tramiten en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social:

Accident de treball i malaltia professional

Incapacitat temporal

Des d' Umivale Activa assumim la prestació econòmica en cas d'accident de treball o malaltia professional a partir de l'endemà a la baixa mèdica fins a la total recuperació del pacient.

Incapacitat permanent

Quan has sofert un accident de treball o malaltia professional, si després del tractament mèdic presentes reduccions que disminueixen o anul·len la teva capacitat laboral, seràs donat d'alta amb una proposta de sol·licitud de grau d'incapacitat.

Mort i supervivència

Si l'accident de treball o la malaltia professional deriven en defunció, el cònjuge, els fills menors de 18 anys o els familiars més pròxims poden sol·licitar aquestes prestacions.

Llegir més

Incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

En els casos de malaltia comuna i accident no laboral, i sempre que l'empresa hagi optat per aquesta cobertura amb Umivale Activa, l'empresa abonarà al treballador aquesta prestació.

Posteriorment, es compensa en els butlletins de cotització.

Requisits per a percebre aquesta prestació són:

  • Malaltia comuna tenir un període de carència de 180 dies cotitzats en els últims cinc anys anteriors a la data de la baixa.
  • Accident no laboral no s'exigeix que el treballador tingui aquest període de carència.

Llegir més

Risc en l'embaràs o la lactància

Aquesta prestació cobreix la pèrdua de les rendes de les treballadores embarassades o en període de lactància.

Es pot sol·licitar quan:

  • La realització de l'activitat duta a terme en el seu lloc de treball influeix negativament en la seva salut, en la del fetus o en la del lactant.
  • No és possible canviar o adaptar el seu lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, o que aquest canvi no resulti tècnica o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Els riscos o patologies no relacionats amb el lloc de treball no són situacions cobertes per aquesta prestació.

Llegir més

Cura del menor malalt (CUME)

Aquesta prestació té com a objectiu compensar la pèrdua d'ingressos econòmics que sofreixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la seva jornada de treball per a la cura directa, continua i permanent de menors a càrrec seu afectats per càncer o una altra malaltia greu.

S'estén al llarg del temps d'hospitalització i tractament de la malaltia.

El subsidi és equivalent al 100% de la base reguladora i proporcional a la reducció de la jornada, que haurà de ser almenys del 50%.

Llegir més

L'aplicació d'Umivale Activa per als seus treballadors protegits

Consulta en el teu ordinador, mòbil o tauleta tota la informació sobre processos, prestacions, pagaments o cites

Aplicación para consultar información sobre tus prestaciones
Calendario de citas

Cites

Recorda quan i on és la teva pròxima cita

Información de prestaciones

Prestacions

Consulta tots els detalls de la teva prestació

Ingresos por prestaciones

Ingressos

Informa't i rep notificacions puntuals sobre els teus pagaments

Localización de centros asistenciales

Centres

Geolocaliza els nostres centres assistencials amb un clic

Visita, a la secció d'atenció al client, les preguntes freqüents

Servicio de atención al cliente