Organismes nacionals

Inspecció de treball

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

instituto nacional de seguridad y salud en el trabajo

Associació de Mútues d'Accidents de Treball

Asociación de mutuas de accidentes de trabajo

Organismes internacionals

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Organización Mundial de la Salud

Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del Trabajo

Agència Europea de la Seguretat i Salut en el Treball

Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Eines de prevenció de riscos laborals

Umivale Activa, amb el ferm objectiu de facilitar la integració de la prevenció a l'empresa, posa a la disposició del seus mutualistes la recopilació de tota una sèrie d'eines preventives, que els seran de gran utilitat per a una correcta gestió de la prevenció de riscos laborals en la seva empresa

Programa de Coordinació d'Activitats Empresarials

Programa de Coordinación de Actividades Empresariales

El PCAE (Programa de Coordinació d'Activitats Empresarials per a la Prevenció de Riscos Laborals) és una eina amb l'objectiu de facilitar als empresaris i autònoms, que treballin en un mateix centre de treball, la coordinació d'activitats empresarials en prevenció de riscos laborals. Un programa dissenyat i realitzat amb el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

Prevencion10

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Prevencion10 és un servei públic gratuït d'assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals per a microempreses fins a 25 treballadors i autònoms. El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha desenvolupat aquesta eina per a fomentar l'autogestió en PRL, ajudant als empresaris i treballadors autònoms a saber el que han de fer per a prevenir els riscos laborals i complir amb la Llei.

Eines INSST

Herramientas del INSST

L'INSST posa a la disposició d'empresaris, treballadors, professionals de la prevenció i el públic en general, eines pràctiques destinades a facilitar la seva labor a l'hora d'avaluar, estudiar, aplicar mesures adequades, etc... que solucionin o millorin les condicions de treball.

Institucions

Invassat

Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Institut de Biomecànica de València

Instituto de Biomecánica de Valencia

Associació per a la cura de la qualitat de vida

Asociación para el cuidado de la calidad de vida