Analitzem amb l'IVIE la incapacitat temporal i la sinistralitat

La incapacitat temporal (IT) és un fenomen que està creant alertes en l'àmbit de la salut i en diferents actors rellevants de l'activitat empresarial i productiva. Durant els últims anys Umivale Activa ha realitzat diferents estudis sobre la diversitat d'aspectes que relacionen la IT amb elements laborals, socials i del sistema de salut.

Umivale Activa i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) han posat en marxa un projecte per a estudiar els factors determinants de l'absentisme laboral.

Així inicien aquest "Estudi socioeconòmic de l'evolució d'incapacitat temporal i sinistralitat a Espanya". Els resultats de la recerca es publicaran en aquest apartat de la web en format de notes breus.

Informe 1

Espanya lidera l'absentisme laboral per incapacitat temporal a Europa

A Espanya, el percentatge de persones que no acudeixen al seu lloc de treball per incapacitat temporal ha passat de representar un 2% sobre el total d'ocupats l’any 2013, a duplicar-se i situar-se en el 4,1% l’any 2023.

Unes absències que repercuteixen negativament i de manera directe en els treballadors que es veuen afectats, però també a les empreses i al conjunt de la societat. L’impacte econòmic que tenen les prestacions per baixa per IT suposa un 1,4% del PIB d'Espanya (més de 17.000 milions d'euros).

En aquesta primera píndola es presenta el fenomen objecte d'estudi, la incapacitat temporal, així com una primera comparativa de caràcter internacional en termes d'incidència i de cost.

Informe 2

L'índex d'incidència de la IT a Espanya aconsegueix màxims històrics

L'any 2023 es va registrar a Espanya més de 450 processos o baixes laborals per cada mil treballadors, la màxima incidència registrada en una dècada. Una dada que varia en funció del tipus de contingència i de l'entitat gestora: les mútues o l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Espanya va perdre més de 369 milions de jornades laborals per incapacitat temporal. Una xifra que suposa elevar en un 62% les jornades perdudes durant el 2018.

Són algunes de les conclusions d'aquesta segona píndola de l'estudi.

Informe 3

L'absentisme per IT ha crescut en tots els sectors sense excepció

La taxa d'absentisme per incapacitat temporal ha crescut a Espanya un 44% des de 2018. En el cas d'absentisme per contingències comunes, que suposa un 91% del total, el percentatge de jornades perdudes ha crescut un 47%.

Aquestes xifres globals d'absentisme amaguen importants diferències en funció del sector d'activitat.

Són algunes de les conclusions d'aquesta tercera píndola de l'estudi.

Necessites assessorament? Coneixes a Umivale Activa i com pot ajudar-te

que necesitas umivale te ayuda