• |
  • |

Cada setmana mor una persona per bolcada de tractor a Espanya

tractor

El 99% de les morts originades per bolcada de tractor es podrien haver evitat utilitzant tractors amb ROPS (estructura de protecció en cas de bolcada) i portant el cinturó de seguretat cordat. Són xifres del Ministeri de Treball i Economia Social que a més apunta que a Espanya encara hi ha 300.000 tractors sense mecanisme antibolcada.

Amb aquestes xifres la mútua Umivale Activa ha llançat una campanya per a l'ús segur de tractors adreçada no només a la població protegida sinó també a tots els usuaris d'aquesta maquinària

“El sector agrícola és, juntament amb la construcció i la indústria, un dels sectors que lidera històricament l'índex d'incidència en accidents laborals a Espanya. Si parlem de morts a causa del tractor, les xifres es tornen difícils de quantificar perquè menys de la meitat d'aquests accidents són laborals, la resta els pateixen persones en general d'edat avançada que continuen sortint a cuidar les terres estant ja jubilats”, ha apuntat José Luis Cebrián, tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals a Umivale Activa.

Per aquest motiu, la mútua ha preparat aquesta campanya amb l'objectiu de donar a conèixer els riscos i proposar mesures preventives per a l'ús segur dels tractors agrícoles. Composta per un manual de bones pràctiques preventives per a persones autònomes i pimes, un decàleg de mesures per evitar accidents tant en format infografia com en format vídeo i una fitxa informativa sobre l’ús segur de tractors.

Caigudes a diferent nivell, accidents de trànsit, atropellaments, atrapaments, aixafaments, cops, talls, contacte amb substàncies perilloses o l'exposició al soroll són alguns dels riscos a què s'exposen els tractoristes i que es recullen i es detallen al manual de bones pràctiques. El decàleg i la fitxa informativa resumeixen de manera més visual els possibles perills que es pot trobar la persona tractorista i la seva pertinent mesura de prevenció.

A més, la campanya es complementa amb una fitxa de seguretat viària específica de tractors, atès que “la majoria dels accidents en què es veu implicat un tractor agrícola és per bolcada o per col·lisió posterior a la carretera”, apunta Cebrián.

“Els tractors són vehicles especials agrícoles que per les seves característiques estan exceptuats de complir alguna de les condicions tècniques exigides reglamentàriament per transitar vies d’ús públic. No estan concebuts per circular per la xarxa de carreteres, però evidentment cal utilitzar les carreteres per arribar al lloc de treball. Per això, és important remarcar les obligacions que han de complir, com circular pel voral (si tenen una massa màxima autoritzada de fins a 3.500 kg) o fer ús d’un senyal lluminós V-2 si no superen els 40 km/h, i tota una bateria de recomanacions que han d'atendre per no protagonitzar un accident”, ha destacat Cebrián.

Tot el material que compon la campanya es pot consultar a la web umivaleactiva.es, a l’apartat Equips de Treball dins de la secció de Prevenció i Salut.

 

> Tornar a la Newsletter

16/08/2023