• |
  • |

AENOR verifica l'informe de sostenibilitat d'Umivale Activa

aenor RSC

La mútua Umivale Activa ha rebut el certificat favorable de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, pel seu informe de Govern corporatiu i sostenibilitat, corresponent a l'exercici 2021.                   

Deu anys consecutius en els que AENOR, a través d'una auditoria, verifica l'adequació de l'informe al requeriment del Global Reporting Initiative (GRI) en la seva versió 4. El GRI és la institució de referència a nivell internacional per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat.

“En aquest informe de Govern corporatiu i sostenibilitat informem, de manera transparent, fiable i comparable, sobre la nostra gestió econòmica, mediambiental i social, i ho fem adoptant un enfocament estratègic basat en la materialitat, analitzant l'impacte que la nostra activitat té sobre la sostenibilitat”, ha destacat Pascual Rubio, director d'Organització i Administració d’Umivale Activa.

“De fet, aquest informe, que suposa un aval del nostre compromís amb el desenvolupament sostenible, és el mitjà més eficaç per a fer-los arribar aquesta informació als nostres grups d'interès”.

Pascual Rubio ha posat l'accent en la independència de la verificació per part d’AENOR, “fet que manifesta que el nostre informe és veraç i està realitzat conforme els principis i directrius especificats en els estàndards GRI”.

“La importància de la responsabilitat social corporativa a Umivale Activa consisteix en la nostra filosofia de desenvolupament sostenible a través d'un sistema de gestió on tenim molt present que som una entitat que es preocupa pels drets humans, la societat i els impactes mediambientals que les nostres accions generen”, ha afegit.

Respecte a les accions dutes a terme durant el 2021 en aquesta matèria cal destacar que en 2021 la mútua ha estat reconeguda com la primera organització espanyola a aconseguir el Segell EFQM 700, la més alta distinció del reconeixement a nivell internacional. “És una enorme satisfacció saber que l'esforç de tants es percep des de la societat”.

A més, en 2021 també s'ha renovat el segell Bequal Plus com a empresa compromesa en la inclusió de les persones amb discapacitat. “Una altra auditoria externa, en aquest cas per la Fundació Bequal, que reconeix els avanços i millores implantats per a continuar avançant en la integració de tots”.

Pel que respecta a la gestió ambiental, “seguim amb el nostre afany de reduir, un any més, els nostres impactes mediambientals malgrat els reptes que han suposat les mesures higièniques i de seguretat implantades després de la pandèmia COVID-19”, ha conclòs Rubio.

> Tornar a la Newsletter

20/12/2022