• |
  • |

Les ulleres de color violeta

8 de marzo

Res no és veritat ni res no és mentida, tot depèn del color del cristall amb què es mira.


Amb aquest missatge, el poeta Ramon de Campoamor, en el seu poema Dues llanternes transmet la idea que la realitat no és una, sinó que depèn de com la veu cadascú. I és que, si volem que totes les persones tinguem una perspectiva comuna, haurem de posar-nos les mateixes ulleres, utilitzar un mateix prisma per a mirar la realitat i interpretar-la.

Aquesta és una metàfora per a explicar com es pot enfocar la vida amb perspectiva de gènere, o, dit d'una altra manera, per a tenir una mirada crítica i descobrir les desigualtats que encara es donen avui dia entre dones i homes, hem de posar-nos aquestes simbòliques ulleres, de color violeta.

Amb motiu de la celebració avui, 8 de març, del Dia Internacional de les Dones, des d'Umivale Activa volem posar-nos les nostres ulleres violeta i també conscienciar als nostres mutualistes de la importància de mirar la realitat amb perspectiva de gènere, reconeixent els drets de les persones independentment del seu sexe o gènere, si no de la persona individual en la seva condició humana.

En aquest sentit, per a promoure aquestes polítiques, reclamem a les nostres empreses, que impulsin i facilitin la incorporació de la dona en el món laboral, amb igualtat de condicions, en unes adequades condicions de treball, adaptades en tot moment a l'estat de la dona, vetllant així, per la seva seguretat i salut.

A Umivale Activa tenim molt present la necessitat de treballar en favor d'un desenvolupament sostenible, just i inclusiu. Per a això, la Comissió Paritària d'Igualtat, treballa actualment en l'elaboració de l'I Pla d'Igualtat 2022-2024, en compliment de la normativa vigent, i en el qual s'estan dissenyant mesures relacionades entre altres, amb l'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral i familiar.

D'altra banda, en la nostra tasca com a entitats col•laboradores amb la Seguretat Social, procurem vetllar per la salut laboral i el benestar de totes les persones a través d'una labor preventiva i assistencial amb perspectiva de gènere.

En definitiva, a Umivale Activa, tant internament com en l'atenció a les nostres empreses i mutualistes, ens esforcem per treballar d'acord amb l'Agenda 2030, amb l'objectiu d'aconseguir la plena igualtat en l'àmbit laboral, i per tant en altres àmbits com el personal i social, contribuint d'aquesta manera a l'assoliment d'un futur social igualitari i sostenible.

Us convidem a reflexionar, prendre consciència i portar ulleres violetes, per a posar fi a les desigualtats primer cal veure-les.


Estela Leal
Agent d'Igualtat d'Umivale Activa

08/03/2023