• |
  • |

Umivale Activa analitza la gestió i control de la incapacitat temporal després dels últims canvis normatius

230324 jornada novedades IT Tecnoparc

A partir de l’1 d'abril entra en vigor el Reial Decret 1060/22 i l'Ordre ISM/2/2023. Unes novetats que impliquen canvis importants en les obligacions que fins ara tenien les persones treballadores i les empreses en els processos d'incapacitat temporal.

“Fa referència a dos canvis normatius que afecten a determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada i per això hem vist la necessitat d'organitzar una trobada amb els nostres mutualistes per a explicar els detalls d'aquestes modificacions”, ha destacat Ferran Pellisé, director de zona d’Umivale Activa a Tarragona.

La jornada, que s’ha celebrat a les instal·lacions de la mútua, a Reus Tecnoparc, ha congregat a més de 130 assistents i ha comptat amb les intervencions de la directora provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de Tarragona, Mónica Herranz, i al director del Servei d'Avaluacions mèdiques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Josep Gomis.

Ferran Pellisé ha donat la benvinguda a la jornada agraint als ponents “la celeritat per a preparar la ponència i la capacitat de síntesi i concreció per a donar resposta a tots els dubtes”. Pellisé ha expressat també la seva gratitud als assistents pel bon acolliment de la iniciativa i l'enorme interès prestat al llarg de la jornada que ha conclòs amb un torn de preguntes “molt enriquidor perquè ha generat un enorme debat entre els assistents”.

Mónica Herranz ha explicat les novetats de totes dues normatives destacant la supressió de l'obligació de la persona treballadora de rebre i presentar la còpia del comunicat mèdic d’IT que estava destinada a l'empresa i la supressió de l'obligació de les empreses de transmetre informació a l'INSS en els successius comunicats de confirmació i d'alta. “Les empreses únicament hauran de remetre a l'INSS les dades econòmiques necessàries en els comunicats de baixa”.

La directora provincial de l'INSS també ha explicat les principals diferències entre el Fitxer INSS Empreses (FIE) i del servei FIER del sistema RED en línia.

A continuació, Josep Gomis ha explicat el paper de la Subdirecció General d'Avaluacions mèdiques-ICAM, que té les competències, dins del Departament de Salut, de realitzar l'avaluació mèdica, la inspecció, la gestió i el control dels processos mèdics relacionats amb les prestacions del sistema de la Seguretat Social per incapacitats laborals.

Pel que fa als canvis normatius, "des de l’ICAM hem de vetllar perquè els comunicats de baixa, alta i confirmació circulin de manera correcta per les xarxes informàtiques perquè arribin a les empreses. No s'exigeix que consti en el comunicat de baixa el CNO (Codi nacional d'ocupació), ni el nom de l'empresa, però sí que farà falta que consti el lloc de treball de la persona treballadora”.

> Volver a la Newsletter

27/03/2023