• |
  • |

Habilitem una secció de continguts de prevenció de riscos laborals en lectura fàcil

lectura fácil

Els continguts de lectura fàcil són documents que segueixen les directrius internacionals de la IFLA (Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques) pel que respecta al llenguatge, el contingut i la manera d'oferir-lo. Estan identificats amb un logo blau amb un llibre obert, una persona somrient i una mà fent el gest d'ok.

Estan pensats per a ser llegits i entesos per aquelles persones que presenten dificultats lectores, ja siguin transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, senilitat…).

Les fitxes de lectura fàcil recullen imatges descriptives que concorden amb el text, textos o informació en bandera i marges i interlineat ampli.

Així, des del Servei d'Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua Umivale Activa han preparat una bateria de fitxes amb material divulgatiu sobre diverses temàtiques com a seguretat en el treball, ergonomia o actuació davant emergències, entre altres.

Aquest material ja es pot consultar aquí.

 

 

12/12/2022