• |
  • |

El 2050 una de cada deu persones al món patiran discapacitat auditiva

Cascos protección laboral. foto Freepik

Més del 5% de la població mundial (430 milions de persones) pateix una pèrdua d'audició discapacitant (superior a 35 decibels). Són dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que calcula que el 2050 aquesta xifra superarà els 700 milions, afectant una de cada deu persones al món. A escala nacional, 1.230.000 persones a Espanya pateixen una discapacitat auditiva segons l'Institut Nacional d'Estadística.

"La pèrdua d’audició pot provenir de causes genètiques, malalties, vellesa..., però també per exposició a sons forts en l’àmbit laboral", apunta José Luis Cebrián, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals de la mútua Umivale Activa.

Aprofundint en les xifres, un 97,4% dels afectats per sordesa professional a Espanya són homes, segons les últimes dades de malalties professionals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Per franja d'edat, un 47% dels casos es concentren entre els 55 i 65 anys, i per tipus de treball, el 50% dels casos s'emmarquen en treballs d'estampació, embotit, reblat i martellejat de metalls, segons l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Per comunitats autònomes, el País Basc destaca amb un 66% dels casos.

Coincidint amb el Dia internacional de l'oïda i l'audició, el pròxim 3 de març, des de la mútua hem publicat una campanya sobre el soroll com a factor de risc laboral, la hipoacúsia o sordesa provocada pel soroll i els protectors auditius.

Protectors auditius

Els protectors auditius són equips de protecció individual (EPI) que estan "dissenyats i destinats a la protecció dels riscos derivats o que poden derivar-se de l'exposició al soroll i són d'utilització exclusivament individual", destaca Cebrián.

El material elaborat per a la campanya recull què són, quina és la seva normativa aplicable, la seva classificació, els criteris de selecció, el seu ús i manteniment, així com la seva atenuació i els seus mètodes de càlcul.

Segons la seva col·locació o disseny parlarem d'orelleres, orelleres acoblades a cascos de protecció, cascos acústics o taps. Segons el seu funcionament diferenciarem entre passius i no passius, que són protectors que presenten funcions addicionals que s’aconsegueixen mitjançant components mecànics o electrònics.

"Com a EPI de categoria segona, ha de comptar amb marcatge CE i garantir el compliment de certes prestacions a través d’assaigs. La més important és l'atenuació que proporcionen", assenyalen des de la mútua. Així, la protecció varia en cada situació per a un mateix protector. "En la majoria dels casos que es requereixen, es necessita un estudi previ d’elecció per seleccionar l’EPI adequat al nivell sonor percebut".

La campanya recull també informació sobre la hipoacúsia laboral, la seva avaluació clínica i el diagnòstic, així com la vigilància epidemiològica del soroll en les persones treballadores.

Aquest material ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es, dins la secció de Prevenció i Salut a Equips de Protecció Individual, tant en castellà com en català.

 

> Volver a la Newsletter

28/02/2023