• |
  • |

Qualitat del treball: antecedents i influència en la salut i el benestar de les persones treballadores

Tesis Marija Davcheva

Marija Davcheva, gestora d'absentisme tècnica a la mútua Umivale Activa, ha defensat amb èxit la seva tesi doctoral titulada Qualitat del treball: antecedents i influència en la salut i el benestar dels empleats, amb la guia i supervisió dels professors de la Universitat de València Vicente González-Romá, Ana María Hernández i María Inés Tomás Marco.

La tesi doctoral s'ha centrat en la recerca, en diversos indicadors de la qualitat del treball, i identifica diversos mecanismes psicològics que expliquen com la qualitat del treball pot influir en la salut i benestar laboral.

El tribunal, integrat pel professor emèrit de la Universitat de València José María Peiró, la professora Lourdes Munduate, de la Universitat de Sevilla, i la professora Leonor Pais, de la Universitat de Coïmbra (Portugal), ha decidit atorga, per unanimitat, la qualificació d'excel·lent cum laude esment internacional a la tesi de Marija Davcheva.

Marija continuarà desenvolupant i aplicant les seves competències investigadores en els projectes de recerca aplicats a Umivale Activa, com per exemple el Catàleg de Bones Pràctiques amb l'objectiu de millorar la gestió de l'absentisme i la salut laboral a les nostres empreses mutualistes.

23/01/2024


También te puede interesar