• |
  • |

Espanya lidera l'absentisme laboral per incapacitat temporal a Europa, amb un cost de l'1,4 % del PIB

estudio sobre la incapacidad temporal y siniestralidad

-El percentatge d'ocupats que es van absentar del treball per incapacitat temporal s'ha duplicat en l'última dècada a Espanya, del 2 % el 2013, al 4,1 % el 2023

-Umivale Activa i l'Ivie engeguen un projecte per analitzar els determinants de l'absentisme laboral per incapacitat temporal a Espanya i per CA, per contingències comunes i professional

-El País Basc, Galícia, Astúries i Cantàbria superen el 5 % en aquest indicador, mentre que Madrid i Balears se situen al voltant del 3 %, amb els percentatges més baixos

 

A Espanya, el percentatge de persones que no acudeixen al lloc de treball per incapacitat temporal (IT) ha passat de representar un 2 % del total d'ocupats el 2013 a duplicar-se i situar-se en el 4,1 % el 2023. Amb aquesta taxa, Espanya, junt amb França i Portugal, encapçala el rànquing d'absentisme laboral per incapacitat temporal entre els països de la UE.

Són dades extretes de l'enquesta de població activa (INE), en què s'observen dues fases molt diferenciades en el període comprès entre 2007 i 2023, amb un punt d'inflexió el 2012. En la primera fase (2007-2012), la taxa d'absentisme descendeix del 2,8 % inicial a un mínim del 2 % el 2012. No obstant això, a partir d'aquest any, comença un període de creixement ininterromput, accelerat per la COVID-19, fins a arribar al 4,1 % de 2023.

Aquestes absències laborals per incapacitat temporal repercuteixen negativament i de manera directa en els treballadors que s'hi veuen afectats, però també en les empreses i en el conjunt de la societat. L'impacte econòmic que tenen les prestacions per baixa per IT suposa un 1,4 % del PIB d'Espanya (més de 17.000 milions d'euros), segons les últimes dades de 2021 procedents d'Eurostat. Aquest percentatge se situa per sobre de la mitjana de la UE (1,2 %) i representa un creixement de 0,6 punts respecte al 2014.

Davant aquests nivells preocupants i accentuats en els últims anys, Umivale Activa i l'Ivie han engegat un projecte per estudiar els determinants de l'absentisme laboral, tant al conjunt d'Espanya com a les comunitats autònomes. L'objectiu és indagar els factors que incideixen en aquest fenomen per poder afrontar-lo i traçar les millors estratègies per prevenir-lo. L'Estudi sobre la incapacitat temporal i sinistralitat es desenvoluparà durant tot el 2024, i els resultats s'aniran difonent periòdicament en una sèrie de documents breus.

El primer d'aquests informes, que ja es pot consultar aquí, quantifica el problema, així com la seva evolució en els últims anys, permet la comparació de dades amb la UE i mostra que existeixen diferències regionals.

Encara que el percentatge d'ocupats que s'absenten per accident, malaltia o incapacitat temporal del lloc de treball ha augmentat en totes les comunitats autònomes, les diferències regionals són acusades. El País Basc, Galícia, Astúries i Cantàbria registren les majors taxes, que superen el 5 %, enfront de la mitjana espanyola, que se situa en el 4,1 %. A més, en el període analitzat han incrementat aquest percentatge en més de dos punts percentuals.

 

Ocupats que es van absentar del treball per IT sobre el total d'ocupats

L'equip encarregat de fer l'anàlisi està format per membres de les dues entitats. Des d'Umivale Activa, treballen en el projecte Juan Miguel Mesa i Marija Davcheva. Per part de l'Ivie, hi participen José María Peiró, Francisco J. Goerlich, Lorenzo Serrano, Consuelo Mínguez i Fernando Pascual.

Són múltiples els factors que incideixen en la IT, com les condicions de treball, la cultura de les empreses i les polítiques i pràctiques de recursos humans. Però també hi ha factors externs al treball, com la situació familiar o el context social i cultural. En tercer lloc, també són importants els factors relacionats amb el sistema de salut, la legislació o, fins i tot, els processos judicials. “La incapacitat temporal respon a una complexitat de factors que exigeixen un diagnòstic rigorós del problema. Amb aquest estudi busquem, d'una banda, entendre les causes de la preocupant escalada de la IT i, de l'altra, poder assentar les bases per aconseguir que hi hagi canvis estructurals en la gestió d'aquesta”, ha destacat Mesa.

 

 

 

 

 

 

Ja pots consultar la primera píndola de l'estudi aquí

12/02/2024