• |
  • |

Més del 41% dels accidentats per caigudes a la feina portaven menys d'un any a l'empresa

Campaña prevención caídas mismo nivel

A Espanya es van produir 608.374 accidents de treball amb baixa per caigudes al mateix nivell en el període del 2015 al 2022 (4.061 van ser greus o molt greus i 95 mortals).

D'aquests, 250.738 accidents amb baixa (un 41,21% del total) van ser protagonitzats per treballadores i treballadors que feia menys d'un any que eren a l'empresa, seguits dels empleats que acumulen d'un a cinc anys d'antiguitat (un 24,5% del total d'accidents de treball amb baixa).

Són algunes de les conclusions de l’estudi realitzat des del Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua Umivale Activa amb dades d’AMAT, l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball.

Del mateix estudi s’extreu que els accidents de treball amb baixa per caigudes al mateix nivell s'han incrementat un 31,62% en els darrers set anys. També els dies perduts per baixes laborals degudes a caigudes (incrementant-se un 58,6%), així com la durada mitjana d'aquest tipus de baixes (un 20,5%).

Per comunitats autònomes, Catalunya aglutina el 18,79% del total nacional d'accidents de treball amb baixa per caigudes, seguida d'Andalusia (16,8%), Madrid (14,6%) i la Comunitat Valenciana (9,8%).

Bones pràctiques per a la prevenció de caigudes a la feina

Amb aquestes xifres, la mútua Umivale Activa ha difós una campanya per a la prevenció de caigudes al mateix nivell durant la jornada laboral composta per set fitxes informatives.

Una d'elles recopila mesures preventives generals, “aplicables a qualsevol entorn laboral, com ara mantenir l'ordre i la neteja, recollir eines i material en finalitzar la jornada, evitar en la mesura que sigui possible estendre cables o mànegues en zones de pas i emprar paviments antilliscants, així com disposar de drenatges adequats”, ha apuntat José Luis Cebrián, tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals a Umivale Activa.

“També és important identificar els riscos existents, avaluar-los i establir les mesures preventives oportunes, així com formar i informar periòdicament les persones treballadores. Igualment, fer ús d'una senyalització correcta de les zones de treball, mantenir un nivell d'il·luminació adequada així com emmagatzemar els materials correctament, de manera que no hi hagi elements sortints que envaeixin les zones de pas”, ha afegit.

La campanya també inclou cinc fitxes específiques per als sectors d'hostaleria, construcció, sector sanitari i indústria de l'alimentació, amb mesures específiques per a aquests, així com dues infografies més que recullen consells sobre ordre i neteja al lloc de treball.

Aquest material ja està disponible a la web umivaleactiva.es, a l'apartat Principals factors risc dins de la secció de Prevenció i Salut.

 

> Tornar a la Newsletter

24/05/2023


También te puede interesar