• |
  • |

Treballs a l'aire lliure i altes temperatures, com actuar?

Golpe de calor construcción

L'exposició a altes temperatures en l'entorn laboral pot desembocar en accidents de treball, alguns d'ells mortals. El recentment aprovat Reial decret llei 4/2023 ve a modificar el Reial decret 486/1997 en relació amb les condicions de seguretat en el treball a l'aire lliure o en llocs de treball que, per la seva activitat, no puguin quedar tancats.

"Cada vegada són més freqüents els episodis de deshidratació, esgotament o cops de calor en algunes activitats professionals i això ens obliga a adoptar mesures preventives més extremes per fer front als riscos derivats de l'exposició a altes temperatures", ha destacat José Luis Cebrián, tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals.

Així, des del servei d'activitats preventives de riscos laborals de la mútua Umivale Activa s’ha preparat una campanya informativa per identificar els factors de risc associats a l’exposició a la calor, proposar les principals mesures preventives a adoptar i explicar les darreres novetats normatives al respecte.

Entre el material informatiu la mútua ha preparat una fitxa que detalla les novetats del Reial decret llei 4/2023.  Una normativa que posa el focus en l'obligatorietat de preveure mesures per a la protecció de les persones treballadores davant qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes.

Les mesures poden incloure la prohibició de desenvolupar determinades tasques davant avisos per part de l'òrgan autonòmic corresponent o l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) de nivell taronja o vermell, en aquells casos en què no pugui garantir-se d'una altra manera la correcta protecció de la persona treballadora. "Les mesures derivaran de l’avaluació de riscos laborals, i  tindrà en compte, a més a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l’estat biològic conegut de la persona treballadora".

La campanya es complementa amb un vídeo i un tríptic on s'expliquen els efectes del cop de calor, què és, quins són els símptomes, els factors de risc i com actuar en cas que es produeixi. A més a més, compta amb una guia per a la gestió de la prevenció de riscos laborals per exposició a la calor.

 

Principals mesures preventives davant onades de calor

- Avaluar els riscos relacionats amb fenòmens meteorològics adversos, incloenthi l’exposició a temperatures extremes.

- Establir protocols d’actuació per a treballs a l’exterior o en llocs de treballs que no puguin quedar tancats, durant onades de calor o períodes d’altes temperatures.

- Tenir en compte la previsió meteorològica de les alertes per altes temperatures.

- Planificar la jornada laboral en època estival: adaptar els horaris de jornada i evitar la realització d’esforços físics intensos en les hores centrals del dia de major radiació solar.

- Limitar el temps o la intensitat de l’exposició: fer rotacions de tasques, sempre que hi hagin llocs amb menor exposició a calor, que ho permetin.

- Establir pauses fixes. En treballs a la intempèrie, amb esforços físics moderats o alts, en condicions d'altes temperatures, establir períodes de descans curts i freqüents.

- Evitar el treball individual: afavorir el treball en equip per facilitar la supervisió mútua.

- Tenir en compte la reposició de fluids amb una hidratació contínua: beure aigua o begudes isotòniques de forma freqüent (no només durant la jornada laboral), evitar  l'alcohol, cafeïna o begudes molt ensucrades.

- Hàbits alimentaris: fer àpats lleugers que ajudin a reposar les sals perdudes per la suor. Evitar els àpats copiosos i amb greixos.

- Protegir el cap i la pell: utilitzar gorra o barret i crema amb factor de protecció solar alt (SPF 50 o superior).

- Fer servir roba folgada, lleugera i transpirable. Consultar amb el personal facultatiu de medicina laboral les mesures a adoptar si es pateix alguna malaltia de risc.

Tot aquest material ja es pot consultar al web umivaleactiva.es, a la secció de principals riscos laborals.

19/06/2023


También te puede interesar