• |
  • |

Bones pràctiques preventives en el sector de les energies renovables

guia energías renovables

El sector de les energies renovables va generar 93.000 nous llocs de treball a Espanya el 2021, segons l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables (APPA). Pel que fa a instal·lacions noves, només en el 2022 es va assolir la xifra rècord de 240.344 entre habitatges i empreses, segons dades de l'APPA, cosa que han denominat com "la revolució invisible".

Aquest nou model de producció i consum suposa un impacte en l'àmbit laboral que afecta, de forma directa, les condicions de treball dels sectors afectats i repercuteix en la seguretat i salut de les persones treballadores.

Per aquest motiu, des del Servei d'Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua Umivale Activa s’ha preparat una Guia Tècnica de bones pràctiques preventives posant el focus en els factors de risc en l'energia solar, l'eòlica i la bioenergia, per ser les energies renovables més freqüents.

Així, el document detalla els possibles factors de risc en la fase de fabricació tant de panells solars com d'aerogeneradors o turbines eòliques. "Aquesta etapa es caracteritza per l'exposició a productes químics derivats de l'ús de noves tecnologies i/o materials, nocius per a la salut o "sospitosos" de la seva perillositat, molts d'ells encara en estudi", destaquen des del Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals.

La guia també individualitza els factors a tenir en compte des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals en les fases de transport, instal·lació, posada en marxa, manteniment i desmantellament d'aquests.

 "Caigudes en altura, caiguda d'objectes despresos o per desplom, contactes elèctrics, incendis, explosions, accés a espais confinats, exposició a productes químics, sobreesforços i altres derivats de treballs a la intempèrie, són els principals riscos als quals es veuen exposades les persones treballadores en aquest sector".

A més, aquest tipus d'instal·lacions impliquen la realització d'una obra i "per tant, s'han de complir les disposicions establertes en el Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El pla de seguretat i salut i la implantació d'una correcta coordinació d'activitats empresarials seran unes eines útils i imprescindibles per a la correcta gestió de la prevenció de riscos laborals en cada tipus d'instal·lació", destaquen des de la mútua. "Durant l'execució de l'obra, el paper del coordinador de seguretat, així com dels recursos preventius, juguen un paper fonamental per evitar riscos".

Pel que fa al sector de la bioenergia, el document se centra en els factors de risc físics presents en una central de biomassa, els factors químics i els possibles riscos ergonòmics.

La guia ja es pot consultar i descarregar en umivaleactiva.es, a la secció de prevenció en Codis de bones pràctiques preventives per sector d’activitat, tant en castellà com en català.

11/04/2023


También te puede interesar