• |
  • |

Cada dia es produeixen 130 accidents laborals amb baixa per eines de tall

herramientas con corte foto freepik

A Espanya es van produir 238.043 accidents de treball amb baixa per contacte amb agents materials tallants, punxants o durs en el període de 2015 al 2022, més de 130 accidents de treball amb baixa al dia.

D'aquests, 114.529 accidents amb baixa (un 48,11% del total) van ser protagonitzats per treballadores i treballadors que feia menys d'un any que eren a l'empresa, seguits dels empleats que acumulen d'un a cinc anys d'antiguitat (un 28,73 % del total d’accidents de treball amb baixa).

Pel que fa a les parts del cos afectades, un 80,5% del total d'accidents amb baixa van afectar les mans (produint-se el 57,8% als dits), seguit de braços, cames i ulls.

Són algunes de les conclusions de l’estudi realitzat des del Servei d’Activitats Preventives de Riscos Laborals de la mútua  amb dades d’AMAT, l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball.

Del mateix estudi s'extreu que els accidents de treball amb baixa per eines de tall s'han incrementat un 6,5% en els darrers cinc anys. També els dies perduts per baixes laborals degudes a talls (incrementant-se un 18,14%), així com la durada mitjana d'aquest tipus de baixes (un 10,94%).

Si ens centrem en els accidents laborals per talls que es van qualificar de greus o molt greus, el 16,61% van ser originats per eines manuals per tallar i separar (tisores, cisalles i podadores, principalment), mentre que els ganivets, matxets i cúters van estar darrere del 7,45% d'aquest tipus d'accidents.

Per comunitats autònomes, Catalunya aglutina prop del 19% del total nacional d'accidents de treball amb baixa per talls, seguida d'Andalusia (15%), Madrid (13%) i la Comunitat Valenciana (9%).

Bones pràctiques per a la prevenció d'accidents per eines de tall

Amb aquestes xifres, la mútua Umivale Activa ha difós una campanya per a la reducció d'accidents produïts per talls durant la jornada laboral composta per deu fitxes informatives. “Cada fitxa anirà dedicada a una eina de tall amb informació sobre els riscos que comporta el seu ús, els possibles equips de protecció a utilitzar, mesures preventives abans i durant el seu ús i unes recomanacions generals”, ha apuntat José Luis Cebrián, tècnic superior a Prevenció de Riscos Laborals a Umivale Activa.

La campanya arrenca amb la difusió de tres fitxes, les dedicades a ganivets, cúters i tisores, i continuarà mensualment difonent informació preventiva sobre altres eines com la taula de tall, la radial, la serra de cinta, la motoserra, la serra circular, la talladora d’embotits i el matxet.

Les tres primeres fitxes de la campanya ja es poden consultar a la web umivaleactiva.es, a l'apartat Equips de treball dins la secció de Prevenció i Salut. La resta de fitxes s'aniran publicant mensualment en aquesta secció.

 

25/07/2023