Material específic sobre l'ordre i la neteja (una de les principals mesures preventives enfront de caigudes al mateix nivell):

Consells preventius per a treballs en cobertes


Consells per a ús de EPI's anticaigudes


Consells per a evitar accidents durant els treballs en altura

Treballs en altura. En què consisteixen?

trabajos en altura

Guia per a la gestió preventiva dels riscos laborals en treballs en altura

Aquesta guia marca les directrius a seguir a l'hora de gestionar des del punt de vista preventiu, l'execució de treballs en altura, amb l'objectiu d'identificar les possibles situacions de risc i planificar una execució segura.

Descarregar pdf

Campanya per a prevenir el cop de calor

Campanya específica per a sensibilitzar sobre la importància d'adoptar mesures preventives enfront dels riscos derivats de l'exposició a elevades temperatures, en els mesos d'estiu, principalment si hi ha activitats, que es desenvolupen a l'aire lliure.

Efectes de la calor en l'activitat laboral

A més pots trobar una altra informació d'interès sobre els efectes de la calor en l'activitat laboral, en l'espai web de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral en el següent enllaç: "La calor durant la jornada de treball a l'estiu".