Qué son los tme

Què són els TME?

Descobreix què són els TME, com funciona el nostre cos i els motius pels quals hem de realitzar una bona gestió i un control dels riscos ergonòmics amb la finalitat de prevenir lesions i patologies musculoesquelètiques.

Cómo puedo gestionarlos en mi empresa

Com puc gestionar-los a la meva empresa

Aquest apartat de TME et proporciona algunes pautes d'actuació per a la identificació de perills i les possibles intervencions a dur a terme.

Casos prácticos

Casos pràctics

T’oferim una sèrie de casos pràctics en les àrees d’aixecament manual de càrregues, treball repetitiu i treballs amb ordinador, com a exemples de la prevenció dels TME.