Casos pràctics sobre trastorns musculoesquelètics

A continuació presentem diversos casos pràctics en els quals s'identifiquen els perills i es realitza un diagnòstic a través de l'eina d'Umivale Activa. A més s'afegeixen recomanacions pràctiques i com s'han d'aplicar a l'empresa.

Levantamiento manual de cargas

Aixecament manual de càrregues

Aquí es troben els primers tres casos pràctics relacionats amb l'aixecament manual de càrregues.

Cas pràctic 1

En una empresa de logística i transport, es requereix fer el repartiment de comandes als clients. El treballador, condueix una furgoneta, una vegada arriba al client, descàrrega els paquets per a portar-los a la porta del client.

Cas pràctic 2

En un petit comerç es distribueixen els diferents productes per a la zona de venda. Els pesos de les cistelles no superen els 8 quilograms. L'espai d'exhibició és reduït.

Cas pràctic 3

En una cooperativa de producció de vi es processen caixes de diferents tipus de vi per a la venda. Les caixes contenen màxim 6 ampolles el pes de les quals no supera els 6 Quilograms.

Trabajo repetitivo

Treball repetitiu

Aquí es troben els següents tres casos pràctics relacionats amb el treball repetitiu.

Cas pràctic 4

El treball de jardineria per a urbanitzacions i edificis requereix tasques de reg, poda i sembra, entre altres. Els treballadors fan la tasca de reg de manera manual amb màniga.

Cas pràctic 5

En bars i cafeteries el treball a la barra requereix servir diferents begudes i la preparació del cafè. S'utilitzen diferents màquines com la cafetera, el rentavaixella i un petit forn per a escalfar alguns productes.

Cas pràctic 6

En una petita empresa càrnia hi ha un lloc de treball que requereix tallar peces de porc. Els talls requereixen molts moviments amb el ganivet en passar-los diferents vegades per la zona de tallar, per la qual cosa s'ha de desviar el canell per a fer els talls.

Casos prácticos

Treball amb ordinador

Aquí es troben els últims casos pràctics relacionats amb el treball amb ordinador.

Cas pràctic 7

En una oficina d'ambient diàfan, tots els llocs de treball són anàlegs. Disposen d'una taula àmplia a altura adequada i sense obstacles per a les extremitats inferiors.

Cas pràctic 8

En un lloc de treball d'oficina, la persona utilitza l'ordinador portàtil per a treballar; té una pantalla fixa connectada al portàtil per a tenir dues àrees de visualització.