Los hombros

Les espatlles

L'espatlla és una de les articulacions més flexibla del cos humà. Participa en nombroses funcions de la vida diària. La seva principal funció és moure l'extremitat superior perquè la mà aconsegueixi l'objectiu desitjat.

Entre les principals funcions està l'alimentació (des de preparar els aliments fins a poder menjar-los). En pràcticament tots els moviments necessaris per a la higiene personal inclòs el vestir-se i desvestir-se. En l'àmbit del treball l'espatlla ens permet arribar amb la mà als diferents punts on aquesta ha de fer el treball. Normalment l'espatlla aquesta quiet en una postura per a fer una tasca concreta, o bé, en moviment per a permetre que la mà treballi en diferents punts.

Quines són les seves parts i com treballa l'espatlla?

Los codos

Els colzes

El colze és l'articulació que uneix el braç i l'avantbraç. La principal funció del colze és aproximar o allunyar la mà al tronc, amb la qual cosa, és fonamental en totes les activitats de la vida diària. Participa al costat de l'espatlla en l'alimentació i en la higiene personal de manera contínua.

En l'àmbit del treball , el colze ens permet acostar la mà al tronc sense moure el braç i canviar de posició els objectes que s'agafen amb la mà, amb la qual cosa, el seu ús és freqüent en molts llocs de treball.

Quines són les seves parts i com treballa el colze?

Las muñecas, manos y dedos

Canells, mans i dits

El canell i la mà conformen l'extrem distal de l'extremitat superior. Els moviments de l'espatlla i colze proporcionen a aquest complex articular la posició, l'orientació i l'estabilitat necessàries per a dur a terme una activitat.

La principal funció és la prensió d'objectes amb dos components molt especials, l'habilitat motora per a realitzar petits moviments i la sensibilitat, la qual ens permet identificar i discriminar els objectes que la mà agafa.

Quines són les seves parts i com treballen?

Los hombros

La columna

La columna vertebral és un sistema mecànic dinàmic, el qual està compost per estructures rígides, les vèrtebres, i per estructures elàstiques, els discos intervertebrals i en petita mesura, els lligaments.

Aquesta constitució li permeten desenvolupar les qualitats de resistència i elasticitat per a així poder absorbir les pressions que suporta en tots els moviments que realitza en la vida diària.

Les seves funcions es poden resumir en tres: suportar pes, permetre el moviment i protegir la medul·la espinal.

Quines són les seves parts i com treballa la columna?