qué es una exposición a un peligro

Què és exposició a un perill

Un perill ergonòmic és una condició relacionada amb l'esforç físic que pot ser present o no en un lloc de treball.

Cómo identificar los peligros

Com identificar els perills

  • Identificació d'aixecament manual de càrregues
  • Identificació de treball repetitiu
  • Identificació d'ús de PVD’s
cuáles son los factores determinantes del riesgo

Quins són els factors determinants del risc

El factor de risc ergonòmic és una característica que descriu el treball. Aquesta característica pot incrementar la probabilitat de desenvolupar un trastorn musculoesquelètic.

Qué mejoras puedo hacer en la empresa

Quines millores puc fer a l'empresa

Considerarem una millora qualsevol canvi que es produeixi en l'empresa que redueixi l'exigència física dels treballadors, i per tant, reduirà el risc de desenvolupar trastorns musculoesquelètics.