Què és l'exposició a un perill?

Un perill ergonòmic és una condició relacionada amb l'esforç físic que pot estar present o no en un lloc de treball. Si està present, és possible que la persona exposada a aquesta condició pugui patir un mal musculoesquelètic.

El perill ergonòmic no és sinònim de risc ergonòmic. Un perill ergonòmic és una condició relacionada amb l'esforç físic que pot haver-se de dur a terme o no en un lloc de treball.

Per a determinar si el perill identificat pot comportar un trastorn musculoesquelètic, és necessari avaluar el risc associat, considerant tots els factors de risc que poden incidir o ser presents.

En aquest portal podem identificar tres tipus diferents de perills ergonòmics que són independents entre si: El perill per aixecament manual de càrregues, el perill al treball repetitiu i el perill al treball amb ordinadors o pantalles de visualització.

En un lloc de treball poden està presents tots els perills, alguns o cap, i per tant cada perill s'ha d'avaluar de manera específica mitjançant la normativa vigent i els mètodes adequats.