Quin és el seu origen?

L’Organització Mundial de la Salut OMS defineix els TME d’origen laboral com aquells que es produeixen per una sèrie de factors de riscos, entre els quals l’entorn laboral i la realització del treball contribueixen significativament (encara que no sempre de la mateixa forma) a desenvolupar aquestes malalties. Per aquest motiu, l’OMS caracteritza els TME com a malalties “relacionades amb el treball” d’origen multicausal, per a indicar que existeixen una sèrie de factors de riscos laborals i no laborals (càrrega física, organització del treball, psicosocial, individual i sociocultural) que contribueixen a causar aquestes malalties. Aquest origen multifactorial genera una important controvèrsia entorn dels TME relacionats amb el treball, la qual té el seu origen en la importància relativa dels múltiples factors de riscos en el desenvolupament d’aquestes malalties

Per això, un dels objectius d’aquest portal és abordar els factors de riscos presents en els seus llocs de treball, des de una visió cientificotècnica que ajudi a dilucidar aquesta controvèrsia i, sobretot, que ajudi en la prevenció i gestió dels TME en les empreses.

cómo funciona nuestro cuerpo

Com funciona el nostre cos?

La classificació dels TME d’origen laboral per zones anatòmiques permet conèixer cadascuna d’aquestes zones i com funcionen al nostre cos.

dolor de cuello tme

Com la feina pot danyar el nostre cos?

Quan s’està exposat a diferents càrregues mecàniques o a factors de risc ergonòmics, hi ha una probabilitat que el cos es pugui malmetre a causa del treball.