Guia sobre els riscos psicosocials i l'estrès en els docents

En aquesta guia de bones pràctiques preventives per a afrontar els riscos psicosocials en personal docent, s'analitzen els principals factors de riscos psicosocials en el sector educatiu, s'aporten mesures per a prevenir la síndrome de burnout en el col·lectiu i es donen pautes per a reduir l'estrès i augmentar el control

guia docentes