• |
  • |

Bones pràctiques enfront de l'exposició al radó

radon

El radó és un element radioactiu en estat gasós. S'exhala del terreny i passa a l'aire exterior, i s'acumula a l'interior dels edificis i llocs tancats. Va ser declarat carcinogen per a l'ésser humà per l'Agència Internacional de Recerca en Càncer (IARC) i és la segona causa de càncer de pulmó en la població general després del tabac, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

“Lògicament, hi ha una exposició laboral o ocupacional al radó. Determinades activitats laborals, com la mineria subterrània o l'explotació de les aigües termals, comporten un risc significatiu d'exposició a aquest gas en aquelles zones on es troba present de forma natural en el terreny. L'exposició laboral al radó es considera una exposició a un agent cancerigen en el lloc de treball”, assenyala Salud López, tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals a Umivale Activa.

Per conscienciar sobre les fonts d'exposició al radó, tant fora com dins de l'àmbit laboral, sobre els seus efectes en la salut de les persones i sobre les mesures d'actuació que s'han de prendre per evitar o reduir aquesta exposició, des de la mútua han preparat un codi de bones pràctiques preventives enfront de l'exposició al radó.

El document repassa les fonts d'exposició al radó, “principalment per penetració en les edificacions, procedent del terreny, encara que també pot entrar, en grau més baix, procedent dels materials de construcció, ja que aquests poden provenir de zones amb sòls amb alt contingut en radó, o de l'aigua corrent”, assenyala Salud López.

La guia se centra en l'exposició al radó en l'àmbit laboral i repassa el marc normatiu, els perfils de persones treballadores que poden estar exposades al gas i les obligacions per part de l'empresa.

El document ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es, a l'apartat d'Higiene industrial: Risc químic.

 

Consulta la guia aquí

 

09/05/2024


També us pot interessar