• |
  • |

Desconnexió digital per a prevenir riscos laborals

desconexión digital

Els canvis tecnològics i les noves organitzacions laborals, com el treball a distància o el teletreball, han derivat en una connexió permanent que afecta directament les relacions socials i laborals i que, si no es gestiona de manera adequada, pot repercutir negativament en la nostra salut.

La mútua Umivale Activa ha posat en marxa una campanya informativa amb motiu de la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, que anualment organitza lAgència Europea EU-OSHA i que enguany se centra en els treballs segurs i saludables a l'era digital.

“El treball a distància i el teletreball presenten molts avantatges, tant per a l'empresa com per a la persona treballadora, tot i que si no es gestiona correctament pot desembocar en una mala gestió del temps, aïllament, entorns de treball inadequats i, fins i tot, afectar la nostra salut física i mental” assenyala José Luis Cebrián, tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals a Umivale Activa.

La campanya es compon de tres fitxes informatives que recopilen una bateria de mesures preventives a implantar a l'entorn laboral per tal de garantir una adequada desconnexió digital, així com de consells perquè les persones treballadores puguin dur a terme aquesta desconnexió.

Aquest material ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es tant en castellà com en català, dins l'apartat de gestió de la prevenció de riscos laborals.

 

Consells per a una adequada desconnexió digital

- Fixar i respectar l'hora d'inici i de finalització de la jornada. Evitar treballar a deshora.

- Gestionar el temps correctament. Planificar els objectius/tasques en el dia a dia, establir un cronograma a curt, mitjà i llarg termini.

- Fer petits descansos i apagar les notificacions i avisos que no siguin essencials.

- Ser conscient de la gestió del temps i del temps dedicat a l'ús de dispositius digitals.

- Limitar el temps diari dedicat a l'ús del mòbil i buscar hobbies que no depenguin de dispositius digitals.

- Desconnectar de la feina en el temps lliure i durant les vacances i gaudir de les teves relacions familiars i socials sense dispositius digitals.

- Habilitar i diferenciar l'espai/entorn de treball de què no ho és.

- Habilitar una resposta automàtica al correu electrònic d'empresa per a correus rebuts fora de la jornada.

- Mantenir una bona comunicació a la feina.

- Establir pautes per fer videotrucades eficaces (limitar-ne la durada).

 

Mesures a adoptar per part de les empreses

- Establir una política d'empresa i implantar un protocol de desconnexió digital.

- Formar i informar la plantilla sobre els riscos associats a la connexió permanent, la gestió del temps i la gestió del canvi tecnològic.

- Realitzar campanyes de sensibilització sobre la incidència de l'ús inadequat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l'equilibri vida-treball.

- Implantar instruccions, circulars i guies de bones pràctiques en l'ús de les TIC.

- Fer un ús racional de les eines digitals de treball i evitar, en la mesura que sigui possible, utilitzar-les fora de l'horari laboral.

- Respectar els temps de descans, permisos i vacances i evitar l'enviament de comunicacions o trucades després de la jornada laboral.

- Crear protocols específics i mesures que garanteixin la no interrupció dels descansos o períodes de vacances com limitar l'accés als correus electrònics o l'accés en remot al servidor de l'empresa fora d'horari laboral.

- En enviar correus electrònics fora de l'horari de treball fer servir,  preferentment, la configuració d'enviament retardat per fer arribar els missatges dins l'horari laboral del destinatari.

- En períodes de vacances és aconsellable crear missatges de resposta automàtica al correu electrònic.

- Dissenyar procediments que facilitin la comunicació interna entre el personal, especialment en remot, per evitar l'aïllament i els contactes fora de l'horari laboral.

- Organitzar el temps de treball planificant, tant la quantitat de treball previsible com allò inesperat i el termini de finalització, establint prioritats per evitar la multitasca i la prolongació de la jornada laboral.

> Tornar a la Newsletter

24/10/2023


También te puede interesar