• |
  • |

Com podem evitar els conflictes laborals?

Guía prevención conflictos laborales

Els conflictes que es generen durant la jornada laboral poden ser molt diversos. Si no s'hi actua a temps, poden afectar tant la salut física i psicològica dels treballadors implicats com la productivitat, el rendiment i la imatge de l'empresa.

Coincidint amb el Dia de la Psicologia a Espanya, Umivale Activa ha publicat una campanya de prevenció amb l'objectiu de donar informació i les eines necessàries per poder prevenir l'aparició de conflictes laborals interpersonals. La iniciativa es compon d'una guia de bones pràctiques i un pòster amb claus per evitar conflictes.

“Amb aquesta guia abordem els diferents tipus de conflictes que es poden generar durant la jornada laboral, així com les seves causes i com la persona treballadora pot contribuir a solucionar-los. Amb aquesta iniciativa pretenem que els conflictes siguin vists com una oportunitat i que serveixi com a mètode de reflexió, cooperació, cohesió en equip i aprenentatge”, segons ha destacat Salud López, tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals a Umivale Activa.

El document recopila els factors psicosocials que poden desencadenar o incrementar l'aparició de conflictes i els riscos que poden produir. “Quan parlem de factors, ens referim a les interaccions que hi ha entre la cultura organitzacional, les característiques del lloc de treball, el treballador i les relacions interpersonals entre els empleats. Entre els riscos, hi podem trobar l'estrès, la violència física i psicològica, la inseguretat contractual o el ‘burnout’ o desgast professional”, apunta Salud.

La guia recull els aspectes que influeixen en el conflicte, segons el model d'anàlisi de l'INSST (que descriu quinze components essencials que cal considerar) i els danys derivats en la salut personal i organitzacional a causa d'aquests.

Així mateix, enumera les característiques del conflicte laboral per nivells, tipus, fases i estils d'afrontament, i ofereix un procés model de resolució dels conflictes per passos que cal seguir.

La campanya es completa amb un pòster amb una bateria de propostes que cal tenir en compte per evitar els conflictes, tant des del punt de vista de les empreses com des de l'individual.

 

Què s'hi pot fer des de les empreses?

- Fomentar la comunicació

- Evitar rumors

- Cuidar canvis en l'organització

- Promoure activitats extralaborales

- Programar reunions periòdiques

- Nomenar coherentment els responsables

- Agrair/valorar el treball

- Fomentar l'empatia

- Fomentar la conciliació laboral/familiar

- Disposar de recursos adequats

 

Què s'hi pot fer individualment?

- Identificar i comprendre les causes

- Empatizar i cedir (quan sigui necessari)

- Pensar en les possibles conseqüències

- Esperar i donar-se un temps

- Assumir la nostra responsabilitat

- Optar per una comunicació assertiva

 

Tot aquest material ja es pot consultar i descarregar a umivaleactiva.es, a l’apartat de Prevenció i Salut a Psicologia aplicada, tant en castellà com en català.

21/02/2024


També us pot interessar