• |
  • |

Umivale Activa renova el certificat Bequal Plus que reconeix el seu compromís amb les persones amb discapacitat

Umivale Activa Bequal Plus web

La mútua Umivale Activa ha estat reconeguda amb el segell Bequal Plus que atorga la Fundació Bequal, i que certifica la seva política d'inclusió de les persones amb discapacitat. Una auditoria que confirma el compliment de l'entitat amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l'ODS 8 sobre treball decent i l'ODS 10 sobre reducció de les desigualtats.

El segell té una vigència de tres anys i està subjecte a revisions anuals, en les quals es verifiquen tant el manteniment de les fonts de verificació auditades com la millora contínua. Les àrees essencials objecte de revisió s'agrupen en les següents categories: estratègia i lideratge, gestió de recursos humans, accessibilitat, compra responsable, clients, acció social i comunicació.

Segons recull l'informe de certificació que acredita la renovació, Umivale Activa “ha experimentat una millora de manera continuada durant els últims anys”. La Fundació Bequal ha felicitat la mútua “pel treball fet al llarg d'aquests anys de certificació”.

 

Certificat Bequal Plus fins a 2025

L'informe de certificació ha posat en valor el Codi Ètic de la mútua, que recull com a compromís específic la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat i la no discriminació. Així mateix el Pla Director d'Integració de Persones amb Discapacitat, els objectius del qual estan alineats amb la perspectiva de la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i l'accessibilitat. Un Pla que compta amb una dotació de recursos per a dur a terme millores d'accessibilitat en els centres de la mútua.

L'informe també destaca l'estàndard d'accessibilitat que ha implantat Umivale Activa en els seus centres i posa en valor el full de ruta marcat per l'entitat respecte a reformes i nous centres, així com el protocol d'actuació per a l'evacuació de persones amb discapacitat.

En l'apartat de gestió de recursos humans, el document subratlla la formació de la plantilla en pautes de comportament i actuació davant persones amb discapacitat, així com les mesures de treball flexible de tots els seus empleats.

En relació a la inclusió i gestió de la discapacitat en les persones treballadores protegides, els auditors han destacat el paper de la Comissió de Prestacions Especials de la mútua, que compta amb un pressupost aprovat anualment pel Ministeri per a atendre els mutualistes que requereixen ajudes especials per discapacitat sobrevinguda, gran invalidesa, etc.

Finalment, pel que respecta a la comunicació de la mútua, l'informe realça el treball realitzat perquè tots els documents fonamentals compten amb un llenguatge inclusiu i que la web corporativa compleixi amb el nivell AA d'accessibilitat.

> Tornar a la Newsletter

02/05/2023


También te puede interesar