Si has patit un accident de treball, ves al centre d'Umivale Activa més proper amb la sol·licitud d'assistència sanitària emplenada per la teva empresa. En cas d'urgència vital, ves a l'hospital públic més proper o truca al 112.
 
Després de ser atès, si la lesió soferta, no t'impedeix  desenvolupar el teu treball habitual, Umivale Activa emetrà un comunicat d'assistència sense baixa, amb dos exemplars, un per a tu i un altre per a la teva empresa. Hauràs de reincorporar-te al teu lloc de treball.
 
Si la lesió t'impedeix treballar, emetrem el corresponent comunicat de baixa mèdica amb dos exemplars, un d'ells per a tu i l'altre has de lliurar-lo a la teva empresa per a acreditar la situació laboral en el termini màxim de 3 dies. El comunicat de baixa mèdica anirà precedit d'un reconeixement mèdic per a determinar l'abast de la incapacitat temporal. Umivale Activa et citarà amb una antelació màxima de 4 dies hàbils.
 
Si no acudeixes a la cita es suspendrà cautelarment la teva prestació econòmica, donant un termini de 10 dies perquè justifiquis la teva no assistència. Si ho justifiques es reactivarà la teva prestació i si no ho fas s'extingirà amb efectes des de dia en que queda suspesa.