• |
  • |

Series capaç de salvar una vida?

20190716 Foto NdP suma.jepg

Sabries com actuar davant d'una hemorràgia, una aturada cardiorespiratòria, una amputació o una intoxicació? Són situacions d’emergència, en les quals la vida d’una persona o la funcionalitat d’algun dels seus òrgans corren perill. Són moments en què es requereix una atenció sanitària urgent i l’aplicació dels primers auxilis pot salvar vides.

Amb motiu del Dia Mundial dels Primers Auxilis, el segon dissabte de setembre, des de la mútua Umivale Activa han preparat una campanya informativa amb una bateria de fitxes senzilles on conèixer les normes bàsiques dels primers auxilis, què és el sistema d'emergència PAS, com realitzar correctament les maniobres, com dur-les a terme i les diferents actuacions depenent del tipus d'accident.

Protocol PAS: protegir, avisar i socórrer

Són els tres passos a seguir en cas de presenciar un accident i l’ordre d’aplicar-los.

1- Protegir. A la víctima i a nosaltres mateixos. Analitzar l’entorn per detectar possibles riscos i evitar agreujar la situació. Retirar el nostre vehicle i senyalitzar la zona, per exemple, en cas d’accident de trànsit, o desconnectar l’electricitat en cas d’accident per contacte elèctric.

2- Avisar. Al 112 o a altres persones perquè avisin a emergències. Informar de les circumstàncies de l’accident i de l’estat de la víctima.

3- Socórrer. Primer valorar l'estat de la víctima i actuar, ràpidament, però amb serenitat. En cas de fort impacte, no moure la víctima per no agreujar les seves lesions o no retirar el casc en cas de motoristes.

Com socórrer?

La campanya recopila mitjançant diverses fitxes les normes bàsiques de primers auxilis a través de l'avaluació primària, és a dir: comprovar els signes vitals de consciència, respiració i pols, i com realitzar una reanimació cardiopulmonar (RCP) en cas de necessitat.

A més a més, aquesta campanya hi dedica una fitxa a cadascuna de les següents situacions: amputacions traumàtiques, hemorràgies i estat de xoc, cremades, fractures, luxacions o esquinços, contusions i ferides i obstrucció de les vies respiratòries.

Com actuar davant d'una amputació?

L'última fitxa inclosa en aquest catàleg ens indica com actuar davant d'una amputació, on el temps d’actuació és essencial.

Tranquil·litzar la víctima (atès que l'amputació se sol associar a un estat de xoc), traslladar-la a un lloc segur, evitar donar-li aliments o líquids que dificultin una posterior anestèsia, i avisar el 112.

Controlar l’hemorràgia omplint amb gasa estèril el monyó i embolicar la resta del membre amb una bena elàstica per tallar l’hemorràgia. Només fer un torniquet si l'hemorràgia no es pot controlar o si corre perill la vida de la persona. Si la ferida està bruta netejar amb sèrum.

El tractament de la part amputada també és important. Embolicar-la amb gases estèrils o mocadors nets i introduir-la en una bossa de plàstic neta i si és possible tancada hermèticament. A continuació, introduir la bossa segellada dins d’una altra bossa o recipient que contingui aigua amb gel. No col·locar la part amputada en cap cas directament en aigua o en gel.

Tot el material que compon la campanya es pot consultar al web umivaleactiva.es, a l’apartat Primers auxilis dins la secció de Prevenció i Salut.

 

> Tornar a la Newsletter

05/09/2023


También te puede interesar