• |
  • |

Ordre ISM/450/2023, per la que s’actualitzen les quantitats a un tant alçat de las indemnitzacions per lesions no incapacitants

Novedad normativa 3

Ordre ISM/450/2023, de 4 de maig, per la que s’actualitzen les quantitats a un tant alçat de las indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no incapacitants.

Enllaç web:

  • Ordre ISM/450/2023, de 4 de maig, per la que s’actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no incapacitants.(BOE)

Publicació BOE: 6 maig 23 y entrada en vigor: 7 maig 23.

Objectiu: Actualització de les indemnitzacions per barem de les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no incapacitants, causades per accident de treball o malalties professionals (art. 201 LGSS).

Contingut a destacar:

 

Descarrega l'informe aqui

La present publicació conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni asessorament jurídic. Tots els drets reservats. Es  prohíbeix  l’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i  transformació, total i parcial, sense autorizació escrita per part  d’ umivale Activa.

08/05/2023