• |
 • |

Fi de la màscara i de la crisi sanitària per la COVID-19

mascarillas de protección

Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la que es publica l’ Acord del Consell de Ministres de 4 de juliol de 2023, pel que es declara la finalització de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE)

 • Publicació i entrada en vigor: 5 jul ’23.
 • Objectiu: Declarar el cessament en la aplicació de les mesures contingudes en els capítols II, III, IV, V (excepte les del seu article 27), VI y VII y en la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2021, de 29 de març, i, en particular, de les relatives a la utilització obligatòria de les mascaretes.
  • S’insta a la ciutadania i les autoritats sanitàries al seguiment de les recomanacions d’utilització de la mascareta, com a mesures de prevenció i control, adaptades a la situació actual, i que han de continuar dirigint-se a la població vulnerable, centres sanitaris, centres residencials de persones grans i persones amb discapacitat o davant la presència d’infecció respiratòria.
 • Contingut a destacar:
  • Cessament de la utilització obligatòria de les mascaretes. Es recomana en determinats contextos i situacions, en particular:
 1. En centres sanitaris:
  1. Per les persones simptomàtiques quan estiguin en espais compartits.
  2. Pels i les professionals que atenguin a casos simptomàtics.
  3. Per les persones que treballin en unitats de Cures Intensives i en Unitats amb pacients vulnerables seguint les recomanacions de control d’infecció aconsellades pels Serveis de Medicina Preventiva i Prevenció de Riscos Laborals segons la valoració del risc de cada centre sanitari.
  4. En les urgències hospitalàries o d’atenció primària, inclosa la sala d’ espera.
 2. En centres residencials de persones grans i persones amb discapacitat, entorns en els que viuen persones més vulnerables, encara que no es recomani l’ús universal de mascaretes, es considera necessari prendre precaucions addicionals en cas d’aparició de símptomes en treballadors, residents o visitants, per a evitar brots, cuidant en tot cas el benestar de la gent gran tant a nivell físic como emocional.

 

Descarrega l'informe aquí

 

La present publicació conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessorament jurídic. Tots els drets reservats. Es prohibeix la explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total i parcial, sense autorització escrita d’umivale Activa.

05/07/2023