PRL en lectura fàcil

En aquesta secció, podràs trobar materials divulgatius sobre diverses temàtiques com a seguretat en el treball, ergonomia, actuació davant emergències, etc., elaborats en lectura fàcil, i preparats amb especial cura (quant al contingut, al llenguatge i a la forma) per a ser llegits i entesos per totes les persones que presenten dificultats lectores, ja siguin transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, senilitat…).

camarero/a

Treballs de cambrer i cambrera

cocinero

Riscos cuiners i cuineres

recepcionista

Treballs de recepcionista

trabajos en lavandería

Treballs en bugaderia

manipulado envasado productos alimenticios

Manipulat i envasat de producció alimentària

mantenimiento y limpieza de edificios y locales

Manteniment i neteja d'edificis i locals

envasado embalaje

Treballs d'envasament, embalatge i manipulat de productes fabricats

Trabajos en invernaderos

Treballs en hivernacles

Trabajos de orden y limpieza

Treballs d'ordre i neteja en el lloc de treball

trabajos de levantamiento, manejo y transporte de carga

Treballs d'aixecament, maneig i transport de càrrega

Trabajos con movimientos repetitivos

Treballs amb moviments repetitius

Posturas en el trabajo

Postures en el treball

planes autoprotección

Plans autoprotecció

Plan de emergencia contra incendios

Pla d'emergència contra incendis

Ficha primeros auxilios

Fitxa primers auxilis: avaluació primària