PRL en lectura fàcil

En aquesta secció, podràs trobar materials divulgatius sobre diverses temàtiques com a seguretat en el treball, ergonomia, actuació davant emergències, etc., elaborats en lectura fàcil, i preparats amb especial cura (quant al contingut, al llenguatge i a la forma) per a ser llegits i entesos per totes les persones que presenten dificultats lectores, ja siguin transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, senilitat…).

Seguretat en el treball

Una cambrera i un cambrer treballant

Treballs de cambrer i cambrera

Cuiner i cuinera en treballant en la cuina

Riscos cuiners i cuineres

Recepcionista en la recepció d'un hotel

Treballs de recepcionista

Treballs en bugaderia

Treballs en bugaderia

Manipulat i envasat de producció alimentària

Manipulat i envasat de producció alimentària

Manteniment i neteja d'edificis i locals

Manteniment i neteja d'edificis i locals

envasament, embalatge i manipulat de productes fabricats

Treballs d'envasament, embalatge i manipulat de productes fabricats

Treballs en hivernacles

Treballs en hivernacles

Treballs d'ordre i neteja en el lloc de treball

Treballs d'ordre i neteja en el lloc de treball

Ergonomia en el treball

Treballs d'aixecament, maneig i transport de càrrega

Treballs d'aixecament, maneig i transport de càrrega

Treballs amb moviments repetitius

Treballs amb moviments repetitius

Postures en el treball

Postures en el treball

Actuació davant emergències

Plans autoprotecció

Plans autoprotecció

Pla d'emergència contra incendis

Pla d'emergència contra incendis

Fitxa primers auxilis: avaluació primària

Fitxa primers auxilis: avaluació primària